Περιστατικά απονευρώσεων

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 35

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 35
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 35
Περιγραφή Θεραπείας: 

Ενδοδοντική θεραπεία στο 35 με ακρορριζικό διχασμό.

Ενδοδοντική Θεραπεία / Απονεύρωση

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 24

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 24
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 24
Περιγραφή Θεραπείας: 

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας στο δόντι 24.

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 27

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 27
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 27
Περιγραφή Θεραπείας: 

Ασθενής προσήλθε με πόνο και οίδημα στο δόντι 27. πραγματοποιήθηκε επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας σε δύο συνεδρίες

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ 16

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 16
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 16
Περιγραφή Θεραπείας: 

ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 16. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΤΕΛΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ) ΤΟΥ 16.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ) ΤΟΥ 16 ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ(ΡΑΝΤΕΒΟΥ).

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 46

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 46
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 46
Περιγραφή Θεραπείας: 

ΑΤΕΛΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 46. Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 42

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 42
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 42
6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ
Περιγραφή Θεραπείας: 

ΔΟΝΤΙ 42. ΥΠΕΡΕΜΦΡΑΞΗ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 46

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 46
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 46
Περιγραφή Θεραπείας: 

ΔΟΝΤΙ 46. ΑΤΕΛΗΣ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΗ ΑΛΟΙΩΣΗ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ) ΣΤΟ 46

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 46
Εικόνες Μετά: 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 46
Περιγραφή Θεραπείας: 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ) ΣΤΟ 46.

Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ 46. ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΥΡΕΣΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ 46

Εικόνες Πριν: 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 46
Εικόνες Μετά: 
6 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ
Περιγραφή Θεραπείας: 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ) ΣΤΟ 46. Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΜΕ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 46 ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΠΑΛΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ(ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ). ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΜΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

Επανάληψη Ενδοδοντικής Θεραπείας

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ #25#

Εικόνες Πριν: 
Εικόνες Μετά: 
Περιγραφή Θεραπείας: 

ΑΚΡΟΡΡΙΖΙΚΗ ΚΑΜΨΗ

Ενδοδοντική Θεραπεία / Απονεύρωση
Ενδοδοντολογία

Ενδοδοντία

Η ενδοδοντία (απονεύρωση) είναι οδοντιατρική πράξη που διενεργείται στο ιατρείο ή σε νοσοκομείο, προκειμένου να διατηρηθεί κάποιο δόντι στον οδοντικό φραγμό του ασθενούς και να αποφευχθεί η απώλειά του με εξαγωγή.

Πρόσφατες Ερωτήσεις

Σε περίπτωση αποτυχίας μιας ενδοδοντικής θεραπείας και σε αδυναμία επανάληψη αυτής ή σε περίπτωση που και η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας αποτυγχάνει καταφεύγουμε στη Χειρουργική Ενδοδοντολογία.

Η Χειρουργική Ενδοδοντολογία αποτελεί το σύνολο των χειρουργικών ενεργειών που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία. Η χειρουργική προσπέλαση γίνεται  μέσω των μαλακών ιστών και του οστού που περιβάλλουν τη ρίζα του δοντιού.

Ακρορριζεκτομή είναι μία τεχνική κατά την οποία, αποκόπτεται και αφαιρείται τμήμα του άκρου της ρίζας μήκους περίπου 2-3 χιλιοστών (ακρορρίζιο), το οποίο στη συνέχεια εμφράσσεται ανάστροφα με ειδικά βιοσυμβατά υλικά.

Στις περιπτώσεις αποτυχίας, οι εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνουν τη συντηρητική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, τη χειρουργική ενδοδοντία (ακρορριζεκτομή) ή την εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της ενδοδοντικής θεραπείας. Καθοριστικής σημασίας είναι η αρχική πάθηση για την οποία έγινε η ενδοδοντική θεραπεία, η αρτιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας και της μυλικής αποκατάστασης που θα ακολουθήσει, καθώς επίσης και η γενική και στοματική υγεία του ασθενή.

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η αφαίρεση του περιοχομένου της πολφικής κοιλότητας, ο καθαρισμός της και η διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα σε κατάλληλο σχήμα ώστε να ακολουθεί ερμητική έμφραξη με κάποιο βιολογικά συμβατό υλικό.

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η απομάκρυνση των οργανικών υπολειμμάτων του πολφού και του μικροβιακού φορτίου των ριζικών σωλήνων και η ερμητική έμφραξη αυτών.

Το δόντι συχνά είναι αδύναμο και είναι αναγκαίο για την προστασία του να αποκατασταθεί σύντομα από τον οδοντίατρό σας. Συχνά προτιμάται η κατασκευή μιας στεφάνης(θήκης). Μέχρι την αποκατάσταση είναι προτιμότερο να μην δαγκώνετε δυνατά σε αυτό το δόντι ενώ μετά από αυτήν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κανονικά.

Πρόσφατα Βίντεο

Επικοινωνήστε μαζί μας