Συχνές Ερωτήσεις

Σε περίπτωση αποτυχίας μιας ενδοδοντικής θεραπείας και σε αδυναμία επανάληψη αυτής ή σε περίπτωση που και η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας αποτυγχάνει καταφεύγουμε στη Χειρουργική Ενδοδοντολογία.

Η Χειρουργική Ενδοδοντολογία αποτελεί το σύνολο των χειρουργικών ενεργειών που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία. Η χειρουργική προσπέλαση γίνεται  μέσω των μαλακών ιστών και του οστού που περιβάλλουν τη ρίζα του δοντιού.

Ακρορριζεκτομή είναι μία τεχνική κατά την οποία, αποκόπτεται και αφαιρείται τμήμα του άκρου της ρίζας μήκους περίπου 2-3 χιλιοστών (ακρορρίζιο), το οποίο στη συνέχεια εμφράσσεται ανάστροφα με ειδικά βιοσυμβατά υλικά.

Στις περιπτώσεις αποτυχίας, οι εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνουν τη συντηρητική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, τη χειρουργική ενδοδοντία (ακρορριζεκτομή) ή την εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της ενδοδοντικής θεραπείας. Καθοριστικής σημασίας είναι η αρχική πάθηση για την οποία έγινε η ενδοδοντική θεραπεία, η αρτιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας και της μυλικής αποκατάστασης που θα ακολουθήσει, καθώς επίσης και η γενική και στοματική υγεία του ασθενή.

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η αφαίρεση του περιοχομένου της πολφικής κοιλότητας, ο καθαρισμός της και η διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα σε κατάλληλο σχήμα ώστε να ακολουθεί ερμητική έμφραξη με κάποιο βιολογικά συμβατό υλικό.

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η απομάκρυνση των οργανικών υπολειμμάτων του πολφού και του μικροβιακού φορτίου των ριζικών σωλήνων και η ερμητική έμφραξη αυτών.

Το δόντι συχνά είναι αδύναμο και είναι αναγκαίο για την προστασία του να αποκατασταθεί σύντομα από τον οδοντίατρό σας. Συχνά προτιμάται η κατασκευή μιας στεφάνης(θήκης). Μέχρι την αποκατάσταση είναι προτιμότερο να μην δαγκώνετε δυνατά σε αυτό το δόντι ενώ μετά από αυτήν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κανονικά.

Η ενδοδοντική θεραπεία έχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας . τα ποσοστά επιτυχίας για ενδοδοντικές θεραπείες που έχουν πραγματοποιηθεί από Ενδοδοντολόγο φτάνουν βιβλιογραφικά σε 85-95%. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αδύνατο να εγγυηθεί απόλυτα η επιτυχία οιασδήποτε ιατρικής ή οδοντιατρικής θεραπείας.

Ακόμα και μετά την πραγματοποίηση της καλύτερης δυνατής θεραπείας, μπορεί να μην επέλθει ίαση λόγω συνθηκών που είναι έξω από τον έλεγχο και την ευθύνη του οδοντιάτρου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία για την απομάκρυνση της μόλυνσης .

Κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό. Οι περισσότερες ενδοδοντικές θεραπείες ολοκληρώνονται σε δύο ή τρεις επισκέψεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων. Κάποια περιστατικά μπορούν να ολοκληρωθούν επιτυχώς και σε μία συνεδρία. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ενδοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από το μικροβιακό φορτίο των ριζικών σωλήνων, την κλινική συμπτωματολογία του ασθενή και το βαθμό δυσκολίας του περιστατικού.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας, ο οδοντίατρος εμφράσσει με προσωρινό εμφρακτικό υλικό την κοιλότητα πρόσβασης, γεγονός που εξασφαλίζει την στεγανότητα του ρ.σ. και δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να το χρησιμοποιεί κανονικά.

Η ενδοδοντική θεραπεία κατά την τέλεση των σταδίων της δεν είναι επώδυνη. Συνήθως γίνεται με αναισθησία. Ορισμένες φορές μετά το τέλος κάθε σταδίου υπάρχει ενόχληση που επιδεινώνεται με τη μάσηση. Η ενόχληση αυτή διαρκεί από 1-3 ημέρες και ελέγχεται με παυσίπονα και σπανιότερα με αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Ενδοδοντολογία

Ενδοδοντία

Η ενδοδοντία (απονεύρωση) είναι οδοντιατρική πράξη που διενεργείται στο ιατρείο ή σε νοσοκομείο, προκειμένου να διατηρηθεί κάποιο δόντι στον οδοντικό φραγμό του ασθενούς και να αποφευχθεί η απώλειά του με εξαγωγή.

Πρόσφατα Βίντεο

Επικοινωνήστε μαζί μας